Loading...

Tłumaczenie na Polski podstawowego pakietu misji do Mission Maker 0.1

Ff26f4 271590 screenshots 20200414181718 1
Ff26f4 pobrane
92ad47 271590 screenshots 20200414180739 1
92ad47 271590 screenshots 20200414181333 1
92ad47 271590 screenshots 20200414181430 1

138

Dzień dobry jest to moje pierwsze polskie tłumaczenie do podstawowego pakietu misji do modyfikacji MissionMaker jeśli zauważysz jakieś błędy to proszę pisać w komentarzach.

Wymagane mody do prawidłowego działa misji:
- Script Hook V
- Script Hook V .NET
Będziesz potrzebował .NET Framework 4.8 i 2019 Visual C ++. Dla ScriptHookvDotNet Simple Trainer V i jakiego jakiego trainera
- Simple Trainer V
- Add-on Spawner
- Open All Interiors v5.1
-Mission Maker .9.5.2

Instalacja modyfikacji znajduje się w pliku.

Control panel: F10

Osoba która stworzyła moda: aimless

English version:

Good morning, this is my first Polish translation to the basic MissionMaker modification package. If you notice any errors, please write in the comments.

Required mods for the mission to work correctly:
- Script Hook V
- Script Hook V .NET
You will need the .NET Framework 4.8 and 2019 Visual C ++. For ScriptHookvDotNet Simple Trainer V and what kind of trainer
- Simple Trainer V
- Spawner add-on
- Open All Interiors v5.1
-Mission Maker .9.5.2

Installation of modifications is in the file.

Control panel: F10

The person who created the fashion: aimless
Show Full Description

First Uploaded: 14. apr 2020
Last Updated: 15. apr 2020
Last Downloaded: 05. mar 2024

All Versions

 0.1 (current)

138 downloads , 600 KB
14. apr 2020

4 Comments